Juridisch advies

Als werkgever heeft u te maken met veel arbeidsrechtelijke regels. De wetgeving is complex en verandert continue. Vaak ziet men door de boom het bos niet meer. Wij hebben veel ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken en beschikken over actuele kennis van het Nederlandse arbeidsrecht. Bovendien hebben een uitstekend netwerk van (arbeidsrecht)advocaten en            -specialisten waardoor we ook complexere zaken kunnen behartigen. Voorbeelden van vraagstukken waarin wij zijn gespecialiseerd:

  • Interpretatie CAO en wetswijzigingen
  • Toetsing werktijden aan arbeidstijdenwet
  • WAADI vraagstukken
  • Wet DBA vraagstukken
  • Vakantie en verlof
  • Aanpassing arbeidsduur
  • Boete- en geheimhoudingsbedingen
  • Medezeggenschapsrecht
  • UWV procedures t.a.v. compensatie transitievergoeding

“Zoekt u een interim HR-professional, adviseur of oplossing op maat?"