Diensten & Advies

Wat wij doen, onze expertise.

HRM

Wij hebben veel ervaring met recruitment en ziekteverzuim vraagstukken. Veel HR-vragen richten zich ook op deze gebieden. Ook op andere HR-terreinen zijn wij actief en kunnen wij organisaties verder helpen.

Recruitment

Wij matchen talent met ambitie

 • Werving & selectie per vacature
 • Interim recruitment
 • Employer branding
 • Vacatureteksten (her)schrijven

Ziekteverzuim

Wij streven naar 100% duurzaam inzetbare medewerkers en houden uw verzuimkosten laag

 • Verzuimbeleid
 • Verzuimbegeleiding 
 • Casemanagement

HR advies / services

Wij bieden een passende oplossing voor al uw personeelsvragen

 • Strategische personeelsplanning
 • Performance management
 • Assessments
 • Talentontwikkeling
 • Opstellen van personeelsregelingen 
 • Herziening functie- en salarishuis
 • Inrichting flexibele schil
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid en CAO trajecten
 • HR analytics

Arbeidsrecht

Personele kwesties hebben vrijwel altijd een juridische component. Wij kunnen u helpen bij diverse arbeidsrechtelijke kwesties.

Arbeidscontracten

Wij leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken helder vast

 • Beoordelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten

Ontslag

Wij kunnen werkgevers en werknemers begeleiden als een dienstverband gaat eindigen

 • Begeleiden individuele ontslagtrajecten 
 • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van vaststellingsovereenkomsten
 • Begeleiden collectieve ontslagtrajecten

Juridisch advies

Wij adviseren met een praktische invalshoek

 • Interpretatie CAO en wetswijzigingen
 • Toetsing werktijden aan arbeidstijdenwet
 • WAADI vraagstukken
 • Wet DBA vraagstukken

Organisatieadvies

Wij zijn ook bedrijfskundig opgeleid en hebben veel ervaring met diverse organisatievraagstukken. In het bijzonder organisatieveranderingen die veel impact hebben op de personele kanten van het bedrijf. 

Reorganisaties

Wij begeleiden het totale traject: van nieuwe structuur tot en met ontslag

Bedrijfsbeëindiging

Wij adviseren over de personele componenten bij bedrijfssluitingen of uitbesteding van bedrijfsonderdelen

Organisatieontwikkeling en change

Wij maken organisaties wendbaar

“Zoekt u een interim HR-professional, adviseur of oplossing op maat?"