HR advies / services

Strategisch (personeels)management

Wij kunnen op basis van de missie, visie en strategische doelen van de organisatie richting en inhoud geven aan het personeelsbeleid. Onze benadering is integraal waarbij wij op basis van verschillende toekomstscenario’s uw strategische en tactische personeelsbeleid uitwerken. Dit mondt uit in een HR plan voor de komende 3 jaar waarin SMART doelstellingen en een roadmap met concrete HR initiatieven voor uw organisatie zijn uitgewerkt.  Desgewenst kunnen wij de beoogde initiatieven voor u implementeren.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen en adviseren ten aanzien van diverse specifieke HR-vraagstukken. Indien nodig kunnen we, afhankelijk van het vraagstuk, een business partner inschakelen. HR-vraagstukken waarin wij gespecialiseerd zijn:

  • Strategische personeelsplanning
  • Performance management
  • Assessments
  • Talentontwikkeling
  • Opstellen van personeelsregelingen 
  • Herziening functie- en salarishuis
  • Inrichting flexibele schil
  • Arbeidsvoorwaardenbeleid en CAO trajecten
  • HR analytics

“Zoekt u een interim HR-professional, adviseur of oplossing op maat?"