Ziekteverzuim  

Gezonde en vitale medewerkers zijn gelukkiger en tevens duurzaam inzetbaar. Voor vraagstukken rond werk & gezondheid kunt u bij ons terecht. Onze dienstverlening richt op de volgende pijlers:

Optimaliseren verzuim- en gezondheidsbeleid

Wij lichten uw beleid door en maken een plan van aanpak dat bijdraagt aan een gezonde organisatie en een blijvend laag verzuim. Voorkomen is beter dan genezen en daarom zetten wij vooral in op een beleid dat vitaliteit bevordert en uitval en verzuim voorkomt. 

Uiteraard helpen wij u ook om uw beleid vorm te geven ten aanzien van frequent en langdurig verzuim.  Concreet kunnen we verzuimprotocollen aanpassen, een pakket preventieve maatregelen uitwerken en uw verzuimbegeleiding (her)inrichten. Wij hebben een breed netwerk en kunnen specifieke preventieve en curatieve interventies aanbieden. Denk hierbij aan snelle psychologische hulp, fysiotherapie en leefstijlcoaching.

Verzuimbegeleiding en casemanagement

Wij helpen u als casemanager bij de verzuimbegeleiding, door gesprekken te voeren met de arbeidsongeschikte medewerkers en medewerkers die frequent verzuimen. Wij zorgen altijd voor een correcte privacy verantwoorde vastlegging.  Bij langdurig verzuim leggen we altijd een reintegratiedossier aan dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Indien van toepassing kunnen wij ook de WIA aanvraag voor u verzorgen en het ontslagtraject na twee jaar ziekte bij het UWV begeleiden.

Complexe verzuimdossiers kunnen we bovendien beoordelen, zodat mogelijke schades en risico’s tijdig  worden onderkent. 

“Zoekt u een interim HR-professional, adviseur of oplossing op maat?"