Organisatieontwikkeling en change

Wij helpen u graag bij uw ontwikkelvraagstukken. Vanuit de strategische visie en doelstellingen van de organisatie identificeren wij de gewenste talenten van de medewerkers. Wij werken vervolgens een gericht ontwikkeltraject uit, zodat de medewerkers en teams binnen uw organisatie zich in de gewenste richting ontwikkelen. Wij kunnen hiervoor verschillende interventies inzetten die gebaseerd zijn op de drijfveren van de medewerkers. Wij geloven hierbij sterk in het principe dat mensen pas in beweging komen als zij zich bewust zijn van hun eigen (on)mogelijkheden en de noodzaak voor verandering ook echt voelen. Bovendien geloven wij in het principe dat de meeste mensen wel willen veranderen, maar liever niet veranderd willen worden. Daarom heeft in veel situaties (maar niet altijd) een participatieve aanpak onze voorkeur. Veranderingen slagen immers pas echt als er voldoende draagvlak is bij alle betrokkenen binnen uw organisatie om oude patronen los te laten en nieuwe werkwijzen te omarmen.

“Zoekt u een interim HR-professional, adviseur of oplossing op maat?"