Arbeidscontracten

Arbeidscontracten moeten juridisch kloppen en tegelijkertijd goed aansluiten bij de behoefte en omstandigheden van uw organisatie. Wij kunnen u gericht adviseren over uw arbeidsovereenkomsten.

Mogelijk heeft u een vraag over contractverlenging of -aanzegging. Als de wettelijke ketenregeling niet goed wordt toegepast, kan er op een bepaald moment sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  En als u een contract voor bepaalde tijd te laat aanzegt, heeft dit vaak ook stevige consequenties.

Ook kunnen wij u adviseren over specifieke zaken die u kunt vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld een proeftijdbeding, een eenzijdig wijzigingsbeding of een concurrentie- of relatiebedingbeding. Dit soort bepalingen zijn alleen geldig als deze voldoen aan de wettelijke eisen en op een juridisch correcte wijze schriftelijk zijn overeengekomen. Wij kunnen u hierbij helpen, zodat de afspraken die u in de arbeidsovereenkomst vastlegt, helder, juridisch houdbaar zijn en goed aansluiten bij uw wensen.


“Zoekt u een interim HR-professional, adviseur of oplossing op maat?"